temno

Pravno obvestilo

SPLOŠNI POGOJI REGISTRACIJE, VAROVANJA ZASEBNOSTI IN UPORABE SPLETNIH STRANI

 1. Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe in jih bo spoštoval.
   
 2. Splošni pogoji registracije in uporabe se nanašajo na spletne strani: www.pravninasveti.si, www.davcninasveti.si, www.zavarovalninasveti.si, www.financninasveti.si, www.detektivskinasveti.si, www.racunalniskinasveti.si (v nadaljevanju: Portali) in se nanašajo na vse oblike interaktivne komunikacije. 
   
 3. Podjetje INVITA d.o.o. (v nadaljevanju: Invita) je lastnik in upravitelj Portalov in ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izraženih na Portalih. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.
   
 4. Invita ne prevzema posredne ali neposredne odgovornosti za morebitne nepravilne ali napačne nasvete, ki so objavljeni na Portalih. Invita jamči, da bo nudil nasvete v skladu s svojim strokovnim znanjem glede na razpoložljive podatke, razkrite s strani uporabnika. 
  Pravni nasvet je zgolj informativne narave in ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, tako neposredno kot posredno, ker je uporabnik upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve. 
   
 5. Invita si prilašča pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, ki jih smatra za neprimerne. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in naznanitev pristojnim organom. Svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.
   
 6. Invita prepoveduje uporabo besed in besednih zvez, tako neposrednih kot posrednih, ki žalijo ali pozivajo h kakršni koli obliki nestrpnosti. Prav tako si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen, ki žalijo, pozivajo k nestrpnosti, oglašujejo, so prekomerno obsceni ali so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Uporabnik prav tako ne sme objavljati propagandnih in oglaševalskih vsebin. Uporabniku je tudi prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje določil uporabnik nosi polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.
 1. Uporabnik, ki uredništvu posreduje vsebine, se strinja s prenosom svojih avtorskih, tako materialnih kot nematerialnih pravic na Invito. Ob tem dovoljuje njihovo uporabo in trajno rabo za javne namene v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskani.
   
 2. Pravni nasveti so avtorsko delo s strani Invita in ga lahko s prikrivanjem identifikacijskih znakov uporabnika uporablja v komercialne namene.  Uporabnik ga lahko uporablja neomejeno v nekomercialne namene.  Vsaka komercialna raba s strani uporabnika pomeni kršitev avtorskih pravic.  Njihovo reproduciranje ali uporaba v celoti ali po delih za namene tretjih oseb, je prepovedana brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Invite. Invita uporabnikom za svoje namene dovoljuje razpolaganje z vsebinami, ki so jih uporabniki kupili preko servisa na Portalih.
   
 3. Invita si pridržuje pravico, da ne bo zagotavljala neprestanega servisa in dostopa do vsebin, če zmožnosti tega ne bodo dopuščale.
 1. Vsebine, objavljene v določenih rubrikah na Portalih, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.
   
 2. Uporabnik lahko registracijo izvede le za samega sebe. Registracija tretjih oseb brez njihovega privoljenja je prepovedana, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo. V primeru sporov bo Invita vse potrebne podatke posredovala organu pregona ali sodišču in sprejela potrebne ukrepe zoper kršitelja.
   
 3. Uporabnik je sam dolžan zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev na Portalih. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema in škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega osebnega imena in gesla, je odgovoren uporabnik, ki nosi polno materialno, moralno in kazensko odgovornost.
 1. Uporabnik Portalov v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo.
   
 2. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.List RS, št. 86/2004).
   
 3. Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na Portalih predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Portalov iz naslova iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno.
   
 4. Invita sme te splošne pogoje kakor tudi cene, ponudbo, ter vsebino storitev Pravni nasvet, kadar koli enostransko spremeniti v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji, brez vnaprešnje najave oziroma opozorila.
   
 5. Sklenjena pogodba bo shranjena pri nas in vam jo lahko posredujemo po elektronski pošti, če to željo izrazite pismeno na naš elektronski naslov info@pravninasveti.si.

SPLOŠNI POGOJI STORITEV PRAVNI NASVET

UPORABA POGLAVJA

To poglavje se uporablja skupaj s splošnimi pogoji uporabe spletne strani uporablja za storitev pravnega nasveta, ki je del ponudbe spletnega portala www.pravninasveti.si

SKLENITEV POGODBE

Pogodba je veljavno sklenjena in ti splošni pogoji sprejeti, ko uporabnik v celoti plača storitev. V kolikor uporabnik storitve ne plača, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Pogodba stopi v veljavo naslednji delovni dan po prejemu plačila.

ROK ZA IZPOLNITEV POGODBE

Invita se zavezuje, da bo na nasvet odgovoril najkasneje 72 ur po sklenitvi pogodbe, pri čemer se za prvi dan sklenitve pogodbe šteje naslednji delovni dan po prejemu plačila. Na prioritetno vprašanje bo ponudnik odgovoril v roku 24 ur, pri čemer se za prvi dan sklenitve pogodbe šteje naslednji delovni dan po prejemu plačila. Rok za odgovor se lahko tudi podaljša, pri čemer mora biti uporabnik o tem obveščen pred potekom časa, navedenega v prvem in drugem odstavku tega člena. 

ODSTOP OD POGODBE

Invita lahko v roku 24 ur od trenutka, ko pogodba stopi v veljavo, odstopi od pogodbe, brez da bi za to moral navesti razlog, pri čemer mora uporabniku vrniti plačani znesek in ga o tem obvestiti v istem roku, navedenem v prejšnjem členu ali v istem roku uporabnika obvestiti o podaljšanju roka za odgovor in za koliko časa se ta rok podaljša. 
Uporabnik zaradi osebne narave vprašanja in ker je storitev prilagojena njegovemu življenjskemu položaju, od pogodbe nima pravice odstopiti. 

AVTORSKO DELO

Pravni nasvet je avtorsko delo s strani Invita. Uporabnik ga lahko uporablja neomejeno v nekomercialne namene. Vsaka komercialna raba s strani uporabnika pomeni kršitev avtorskih pravic. 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik jamči, da bo nudil nasvete v skladu s svojim strokovnim stanjem glede na razpoložljive podatke, razkrite s strani uporabnika. Pravni nasvet je zgolj informativne narave in ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, tako neposredno kot posredno, ker je uporabnik upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve. 

PRIVOLITEV UPORABE OSEBNIH PODATKOV 

Uporabnik s sklenitvijo pogodbe tudi soglaša, da se ga obvešča tudi o novostih ponudbe spletnega portala, akcijah in ugodnostih. 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V primeru registracije bodo podatki uporabnika varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.