Akcija!

Naročnina PravniNasveti.si

6,95  / mesec

Storitev “Naročnina PravniNasveti.si” (splošni pogoji).

Prost dostop do celotne vsebine nasvetov na portalu PravniNasveti.si.

Kategorija:

Splošne določbe

 1. Ponudnik storitve je INVITA d.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ki upravlja s portalom PravniNasveti.si (v nadaljevanju: ponudnik).
 2. Ti Splošni pogoji urejajo razmerje med ponudnikom in naročniki storitve Naročnina PravniNasveti.si (v nadaljevanju: naročniki) in se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji Registracije, varovanja zasebnosti in uporabe spletnih strani.
 3. Storitev Naročnina PravniNasveti.si (v nadaljevanju: storitev) naročnikom omogoča neomejen dostop do vsebine pravnih nasvetov, objavljenih na portalu PravniNasveti.si.

Sklenitev naročniškega razmerja

 1. Naročniško razmerje se sklene z registracijo in s plačilom storitve uporabnika in z naknadno potrditvijo s strani ponudnika. Potrditev se lahko izvede avtomatsko.
 2. Naročniško razmerje začne veljati z dnem aktivacije storitve s strani ponudnika.

Trajanje in odpoved naročniškega razmerja

 1. Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas.
 2. Naročniško razmerje se avtomatsko podaljšuje mesec za mesecem, dokler ga naročnik ali ponudnik ne prekličeta.
 3. Naročnik lahko kadarkoli prekliče naročniško razmerje s pisno odpovedjo, poslano po elektronski pošti na naslov ponudnika. Odpoved začne učinkovati z naslednjim obračunskim obdobjem po prejemu odpovedi.
 4. Ponudnik si pridržuje pravico do odpovedi naročniškega razmerja s enomesečnim odpovednim rokom brez navedbe razloga.

Cena in plačilni pogoji

 1. Cena storitve je določena v ceniku, ki je objavljen na portalu PravniNasveti.si.
 2. Plačilo storitve se izvrši mesečno. Glede na izbiro plačilnega sredstva ob nakupu se plačilo lahko izvrši avtomatsko ali na podlagi predračuna, ki ga ponudnik pošlje naročniku po elektronski pošti.
 3. V primeru zamude plačila se naročniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti od zapadlega zneska.

Uporaba storitve

 1. Naročnik se zavezuje, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter v skladu s temi Splošnimi pogoji.
 2. Ponudnik ne zagotavlja, da bodo informacije in nasveti na portalu PravniNasveti.si vedno popolni, točni ali aktualni. Uporaba nasvetov in informacij je na lastno odgovornost naročnika.

Varstvo osebnih podatkov

 1. Ponudnik se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnika, pridobljene v okviru naročniškega razmerja, uporabljal izključno za namene zagotavljanja storitve in jih ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega soglasja naročnika.
 2. Naročnik ima pravico do dostopa, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Sprememba Splošnih pogojev

 1. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev. O vsaki spremembi bo naročnik obveščen preko elektronske pošte ali objave na portalu PravniNasveti.si. Nadaljnja uporaba storitve po spremembi pogojev pomeni sprejetje novih pogojev.

Končne določbe

 1. Za vse spore, ki izhajajo iz naročniškega razmerja in teh Splošnih pogojev, je pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika.
 2. Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na portalu PravniNasveti.si in veljajo do preklica oziroma spremembe.