temno
PODROČJE

Kazensko pravo

49 objav

Kazensko pravo ureja kazniva dejanja, prekrške, denarne kazni policisti, kazenske sankcije in postopke za njihovo ugotavljanje ter izvrševanje.

Javna dražba

VPRAŠANJE Izvršba na dolžnikove premičnine je bila ustavljena, ker le te niso uspele biti prodane na javni dražbi.…