temno

Pravni viri Slovenije: zakoni in sodna praksa

Slika knjige, ki simbolično ponazarja povezave do pravnih informacij, zakonov, uradnih listov, sodne prakse.
Slika knjige, ki simbolično ponazarja povezave do pravnih informacij, zakonov, uradnih listov, sodne prakse.

Vodnik uradnih virov in avtoritativnih informacij o slovenskem pravu, zakonodaji in sodni praksi, zbranih na enem mestu za hiter dostop do najbolj priznanih slovenskih pravnih inštitucij.

 • Uradni list Republike Slovenije – Uradni list RS je osrednje mesto za objavo zakonov, predpisov, razpisov in drugih uradnih obvestil. Je ključen vir za vse, ki želijo biti na tekočem z zakonodajo in uradnimi informacijami.
 • Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PISRS) – PISRS je osrednji portal za dostop do pravnih informacij v Sloveniji, ki omogoča iskanje po zakonodaji, sodni praksi in drugih pravnih virih.
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Na spletni strani Vrhovnega sodišča RS so dostopne informacije o sodni praksi, sodnih odločbah in delovanju sodišča.
 • Ministrstvo za pravosodje – Spletna stran Ministrstva za pravosodje nudi informacije o zakonodajnih postopkih, pravosodnih organih, pravosodnih statistikah in drugih pomembnih temah, povezanih s pravosodjem v Sloveniji.
 • Državni zbor Republike Slovenije – Na spletni strani Državnega zbora so dostopni zakonodajni postopki, zakoni v obravnavi in sprejeti zakoni.
 • Državno pravobranilstvo Republike Slovenije – Spletna stran Državnega pravobranilstva RS nudi vpogled v delo in naloge pravobranilstva, ki zastopa interese Republike Slovenije in drugih oseb javnega prava v pravnih postopkih.
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije – Ustavno sodišče RS na svoji spletni strani objavlja odločitve, ustavne pritožbe in druge relevantne informacije povezane z ustavnim pravom.
 • Portal e-uprava – E-uprava je portal za elektronske storitve javne uprave, kjer lahko med drugim najdete tudi informacije in storitve povezane s pravosodjem.
 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) – AJPES med drugim omogoča dostop do sodnega registra, kjer so zbrane informacije o pravnih subjektih.
 • Informacijski pooblaščenec – Spletna stran Informacijskega pooblaščenca nudi informacije o varstvu osebnih podatkov in dostopu do informacij javnega značaja.
 • Sodna praksa – Spletna stran, ki omogoča iskanje po sodnih odločbah slovenskih sodišč, s poudarkom na pomembnih odločitvah, ki so relevantne za razvoj prava.