temno

Pravila nagradnih iger

  • Organizator nagradne igre je Invita d.o.o., Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana.
  • Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v nagradni igri.
  • Dobitnika nagrade določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija, ki jo sestavi organizator.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradnih igrah lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradnih iger. V nagradnih igrah prav tako ne morejo sodelovati osebe (in njihovi ožji družinski člani), ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo nagradne igre. Oseba, ki se ne strinja s pogoji in ne sprejme pravil nagradne igre, v njej ne more sodelovati. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v nagradni igri.

PRAVILA SODELOVANJA

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup izdelkov ali storitev organizatorja.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Vsaka nagradna igra poteka v časovnem obdobju, ki je naveden ob objavi nagradne igre (na portalu www.pravninasveti.si, www.davcninasveti.si, www.zavarovalninasveti.si, www.financninasveti.si, www.detektivskinasveti.si, www.racunalniskinasveti.si ali na njihovih facebook straneh oz. v drugih medijih).

ŽREBANJE

V žrebanju sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. Žrebanje se izvede s pomočjo naključne računalniške funkcije ali pa dobitnika izžreba za to določena komisija, ki jo izbere organizator. Vsak udeleženec lahko v žrebanju sodeluje le enkrat. Žreb je dokončen, pritožbe niso možne. Dobitnik nagrade pa bo o tem obveščen po elektronski pošti.

OBVEZNOSTI DOBITNIKA

Dobitnik je dolžan organizatorju najkasneje v roku petih (5) dni po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade, preko elektronske pošte posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko).

Če organizator v roku petih (5) dni po poslanem obvestilu dobitniku nagrade ne prejme njegovih osebnih podatkov ter izjave, da nagrado sprejema, se smatra, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do dobitnika (po tej nagradni igri) in lahko z nagrado razpolaga kakorkoli želi.

Izplačilo nagrad v gotovini ni mogoče, prav tako nagrade ni možno zamenjati za drug artikel.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradnih igrah. Strinja se tudi, da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri internih procesih in raziskavah, ki jih izvaja podjetje Invita d.o.o.. Posredovanje teh podatkov tretjim osebam ni dovoljeno.

Organizator nagradnih iger, Invita d.o.o., kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljalec te zbirke podatkov obdeluje za namene statistične obdelave podatkov, raziskovanja trga, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljalca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.

OBJAVA PRAVIL NAGRADNE IGRE

Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri in z vnosom svojih osebnih podatkov na tej strani soglašajo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in se hkrati zavezujejo, da bodo v skladu s temi pravili tudi ravnali. V primeru sporov ali nejasnosti se ta pravila štejejo kot primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav v kakršnikoli obliki.