temno

Pravica do pokojnikove avstrijske pokojnine

VPRAŠANJE

Ali ima vdova s svojo slovensko pokojnino pravico tudi do pokojnikove avstrijske pokojnine?

Hvala za odgovor in lep pozdrav 

ODGOVOR

Spoštovani.

Na vaše vprašanje konkretnega odgovora ne moremo podati. Razlog temu je, da obstaja možnost, da gre v primeru med Slovenijo in Avstrijo za zakonsko praznino. Po drugi strani, pa naj bi med državama že obstajal bilateralni sporazum, na podlagi katerega naj bi Avstrija obveščala Slovenijo  o izplačanih pokojninah slovenskim državljanom – torej koliko in komu se izplačuje, na kakšni podlagi. Slednje pomeni, da je gospa vezana na kriterije, ki jih postavlja naš zakon o Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, seveda izhajajoč iz predpostavke, da je ga. državljanka oziroma rezidentka RS.
 

Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova:

  • če je do smrti soproga dopolnila starost 58 let;
  • če je bila do njegove smrti popolnoma nezmožna za delo ali je to postala v enem letu po njegovi smrti;
  • če ji je po njegovi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova pa ima do njih dolžnost preživljanja.

Če je  vdova do smrti moža še ni dopolnila 58 let starosti, dopolnila pa je 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti.
 

Osnova za odmero vdovske pokojnine je:

  • pokojnina do katere je bil uživalec upravičen ob smrti;
  • pokojnina ali sorazmerni del pokojnine, odmerjene po mednarodnih pogodbah, do katere je bil upravičen uživalec pokojnine ob smrti;
  • invalidska pokojnina, ki bi jo imel glede na vzrok smrti zavarovanec, uživalec delne pokojnine in pravic na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Najnižja osnova za odmero vdovske pokojnine je pokojnina, odmerjena najmanj v višini 33 % pokojninske osnove.

Vdovska pokojnina se odmeri v višini 70 % od osnove iz prejšnjega odstavka.

Vdova, ki ima poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko uživa pokojnino, ki si jo sam izbere.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko vdovi, če je to ugodneje, poleg predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, izplačuje tudi 15 % zneska pripadajoče vdovske pokojnine po umrlem zavarovancu oziroma uživalcu pravic, določenih z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vendar največ do zneska v višini 11,7 % najnižje pokojninske osnove.

Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine ne more presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.

Torej, glede na zapisano, je izplačilo avstrijske pokojnine odvisno od  vrste dejavnikov: starost vdove, sposobnosti za delo, ali je zavezanka za preživljanje otrok, višine morebitne pokojnine, ki jo prejema, itd.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki

Total
0
Share