temno
PODROČJE

Civilno pravo

90 objav

Vse v zvezi z obligacijami in obligacijskimi razmerji, pogodbami, pravdnim postopkom.