PODROČJE

Civilno pravo

90 objav

Namen civilnega prava je urejati razmerja med ljudmi in zagotavljati pravičnost in enakopravnost. To dosežemo z obligacijami in obligacijskimi razmerji, pogodbami, pravdnim postopkom.