pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Plesen v najemniškem stanovanju

Plesen v najemniškem stanovanju

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Že 4 leta sem najemnica stanovanja. V stanovanju se je pojavila plesen, ki je posledica nezmožnosti prezračevanja. Lastnik je namreč namestil okna, ki ne omogočajo prezračevanja. Plesen je načela vse stene, omare in stvari v omari (obleko, obutev...). Kaj naj storim?


ODGOVOR

Spoštovani!

Z lastnikom stanovanja ste v najemnem razmerju. Za to razmerje veljajo pravice in obveznosti dogovorjene v najemni pogodbi, v kateri je verjetno tudi določeno, da mora najemodajalec stanovanje vzdrževati v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo stanovanja. V  kolikor tega najemna pogodba ne določa, določa to Stanovanjski zakon -1 (Ur. l. RS, št. 69/2003 in nad.) v svojem 92. členu. Lastnik stanovanja bi moral vsekakor poskrbeti, da je prezračevanje v stanovanju omogočeno in da se s tem prepreči škoda, ki vam nastaja zaradi plesi.

Kot najemnica lahko predlagate, da stanovanjska inšpekcija lastniku stanovanja odredi izvedbo tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe stanovanj ali skupnih delov. Če lastnik v roku, določenem z odločbo, ne bo izvedel naloženih del, lahko bodisi ta dela na njegove stroške izvedete sami (stroške izvedbe del, skupaj z obrestmi, lahko nato pobotate s terjatvami lastnika iz naslova najemnine), bodisi od lastnika zahtevate, da vam preskrbi drugo primerno stanovanje.

Ker vam je na vaših osebnih stvareh nastala škoda, pa imate zoper lastnika stanovanja možnost vložiti tudi odškodninski zahtevek.