pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?OPPN

OPPN

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Ali lahko zaradi zavlačevanja z izdelavo OPPN-a zahtevam odškodnino od občine in arhitekta ki je prevzel izdelavo. Arhitekt je začel z izdelavo nekaj mesecev po podpisu pogodbe. Občina ni uvrščala na svoje seje OPPN-a.

Za odgovor hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

Za nastanek odškodninske odgovornosti kateregakoli pravnega subjekta morajo biti izpolnjene določene predpostavke in sicer:

- protipravnost;

- vzročna zveza;

-škoda in- odgovornost (krivdna ali objektivna).

V vašem primeru se bo pojavil zlasti problem protipravnosti. Bistvo je namreč, da oškodovalec stori nekaj protipravnega - v primeru arhitekta bito lahko bila opustitev. Pogoj za takšen očitek pa je natančna določeno strokov za izdelavo projektov. Nadaljnji problem bo določitev višine nastale škode. Škoda je lahko zgolj premoženjska (gre namreč za pogodbeno odškodninsko odgovornost) in sicer dejanska škoda. V kolikor bi želeli dokazati še izgubo dobička, bi morali dokazati najmanj hudo malomarnost arhitekta.V zvezi z odškodninsko odgovornostjo občine, pa je potrebno poudariti, da bi za natančen odgovor o tem potrebovali nekaj več informacij o zadevi. Gre namreč za specifično obliko odškodninske odgovornosti.