temno

Predkupna pravica

VPRAŠANJE

Sem kmet in moj edini vir dohodka je kmetijstvo. Zanima me kdo ima predkupno pravico v primeru prodaje njiv in travnika. Pri vseh sem mejaš jaz, na dveh parcelah pa je mejaš tudi potencialni kupec ki mu je kmetijstvo edini vir dohodka. Vse parcele imam v najemu jaz.

ODGOVOR

Spoštovani!
 
V koliko so navedene nepremičnina s prostorskimi akti občine določene kot kmetijska zemljišča (kar predvidevamo, da so), lahko pri prodaji le teh uveljavljajo  predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1.      solastnik;
2.      kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
3.      zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4.      drug kmet;
5.      kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6.      Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.
 
V primeru enakih pogojev med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pa se pravica do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:
1.      kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
2.      kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3.      kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.
 
Kot kmet mejaš imate ob prodaji zemljišč, pri katerih ni hkrati mejaš tudi drugi interesent, ki ga omenjate, močnejšo predkupno pravico od slednjega. Pri ostalih dveh zemljiščih sta s slednjim razvrščena v isti prednostni razred predkupnih upravičencev, ker pa imate zemljišči v najemu vi in predvidevamo, da zemljišči tudi sami obdelujete, imate na podlagi druge točke prejšnjega odstavka tudi pri teh dveh zemljiščih močnejšo predkupno pravico od drugega interesenta, ki ga omenjate. V kolikor zemljišč ne obdelujete, pa je odločitev o izbiri med vama na prodajalcu.
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share