temno

Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

VPRAŠANJE

Pozdravljeni, pred kratkim sem podpisala pogodbo za nakup nepremičnine, a kupnine še nisem plačala. Ko bom plačala kupnino, mi bo prodajalec dal zemljiškoknjižno dovolilo, da bom svojo lastninsko pravico lahko vpisala v zemljiško knjigo. Še pred plačilom kupnine sem z namenom, da bi zavarovala svoj vrstni red v zemljiški knjigi, pri notarju prosila, da naj se mi vpiše predznamba pridobitve lastninske pravice. Notar vpis predznambe ni hotel napraviti, ker da naj davki od nakupa še ne bi bili plačani. Davke pa bom poravnala šele ob plačilu kupnine. Kaj naj storim, da se vseeno zavarujem pred tem, da ne bi prodajalec še preden bi se vpisala v zemljiško knjigo nepremičnine ponovno prodal naprej?

ODGOVOR

Spoštovani!

Institut predznambe, ki ga želite uporabiti, je pravilno in primerno pravno sredstvo za zavarovanje vrstnega reda za vpis vaše pridobitve lastninske pravice v zemljiški knjigi. Pravilno ste tudi postopali z zahtevo po vpisu pri notarju. Notar bi nadalje moral predlagati zadevni vpis predznambe za vpis vrstnega reda pridobitve lastninske pravice, četudi davek od prometa z nepremičnino še ni bil poravnan. Drži sicer, da notar lahko poda predlog za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo šele, ko se na podlagi potrdil (žiga) FURS prepriča, da je davek plačan, a to za vse primere predzamb ne velja. Vpis predznambe na podlagi pogodbe, ki ne vsebuje zemljiškoknjižnega dovolila bi zemljiškoknjižno sodišče (kateremu notar posreduje vaš predlog za vpis) dovolilo, notar pa bi moral posredovati vaš predlog sodišču četudi je pogodba brez zemljiškoknjižnega dovolila in davek še ne plačan. Če davek še ni (ali ne bi bil) plačan, bi notar lahko zavrnil šele overitev prodajalčevega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu (brez katerega »opravičitev« predznambe in vpis vaše lastninske pravice ne bi bila mogoča) nikakor pa ne posredovanja zgolj predloga za predznambo zemljiškoknjižnemu sodišču. Zakon o zemljiški knjigi – 1 (Ur. l. RS, št. 58/2003) v 37. členu namreč jasno določa, da mora biti potrdilo oz. dokazilo FURS o plačilu davkov priloženo šele zemljiškoknjižnemu dovolilu in ne že sami pogodbi, o dejstvu, da je bi davek plačan, pa se lahko na zahtevo stranke notar prepriča tudi z elektronskim vpogledom v evidenco pri FURS. Notar je z zavrnitvijo vašega predloga tako ravnal napačno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share