temno

Soglasje za gradbeno dovoljenje

VPRAŠANJE

Sosed mora pridobiti gr.dov. za legalizacijo nezahtevnega objekta po lokacijski informaciji 13×4.5 m, sedaj uporabljen kot poslovni, je 2m od meje z mojo parc.

Ali moram dati soglasje na gradbeno dovoljenje, če za tak objekt OPN določa odmik 4m. Ali moram za odklonitev na obravn.na UE imeti razlog , če ga nimam ali UE sama odobri dovolj. Če ga ne , ali me sosed za soglasje lahko iztoži na sodišču-pod kakimi pogoji in po katerem gradb.zakonu ? Hvala !

ODGOVOR

Spoštovani!

Kadar je za izgradnjo objekta potrebno gradbeno dovoljenje (kot to po podatkih iz vašega vprašanja velja v vašem primeru), je po trenutni gradbeni zakonodaji za izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje lastnikov mejnih parcel, če se bo objekt nahajal v vplivnem območju. Po OPN v vašem konkretnem primeru v vplivno območje šteje tudi zemljišče v odmiku 4 metre od meje, zato je pridobitev vašega soglasja za sosedovo gradnjo potrebna. Trenutno gradnjo objektov ureja Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, v nadaljevanju ZGO-1), ki ga bo s 1. 6. 2018 nadomestil že sprejeti Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Po slednjem bodo »soglasja« nadomestila t.i. »mnenja«, šlo pa bo v bistvu za soglasja.

Če nasprotujete nameravani gradnji, vam soglasja za gradnjo ni potrebno podati, niti za nasprotovanje gradnji niso potrebni razlogi. Sosed od vas soglasja ne more iztožiti, niti od vas karkoli iztožiti, če mu soglasja ne podate. Vendar pa, če boste na naroku pred UE  podali kakšne trditve glede nasprotovanja nameravani gradnji, morate za te trditve predložiti dokaze. UE vas bo namreč povabila na narok, na katerem boste podrobneje seznanjeni z gradnjo. Če se vabilu ne boste odzvali in svojega izostanka ne boste opravičili, se bo avtomatično štelo, da se z nameravano gradnjo strinjate.

Če pa bi se z gradnjo morda strinjali, pa lahko sosedu soglasje podate bodisi s pisno izjavo, bodisi izjavo podate ustno na zapisnik na naroku pred UE, bodisi za to z njim sklenete pogodbo, v kateri se lahko dogovorite za določeno protidajatev v zameno za podano soglasje.

 

V primeru, če bi bil objekt odmaknjen od meje več kot 4 m, pod pogojem, da se v tem primeru tudi ne bi nahajal v vplivnem območju, vaše soglasje ne bi bilo potrebno. Kot pojasnjeno, vam razlogov za odklonitev podaje soglasja ni potrebno obrazložiti. Sosedova gradnja. ki bi bila manj kot 4 m od meje, ni neustrezna (oz. tak odmik od meje ni neustrezen), a je zanjo (oz. za tak odmik) potrebno vaše soglasje. Šle brez slednjega bi šlo za neustrezen odmik, na katerega pa se lahko sklicujete in ga uporabite kot razlog za nepodajo soglasja.

Sosed vas ne more tožiti zaradi nepodaje soglasja.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share