PODROČJE

Gradbeno pravo

20 objav

Gradbeno pravo ureja pravne aspekte gradnje objektov in infrastrukture. Vključuje zakone in predpise, ki urejajo načrtovanje, izvajanje, vzdrževanje in nadzor gradbenih projektov.