temno

Poplačilo upnikov na javni dražbi

VPRAŠANJE

V kratkem naj bi bila v izvršilnem postopku prodana moja nepremičnina. Upnik, ki je vložil izvršbo ni prvi vpisan v zemljiški knjigi za poplačilo (ima šele tretjo hipoteko).

Ali bo lahko poplačan pred ostalimi upniki in ali morajo biti poplačani vsi upniki? Zanima me tudi, ali lahko prisostvujem na dražbi.

ODGOVOR

Spoštovani!

Iz zneska, dobljenega s prodajo, se izvrši poplačilo po tem vrstnem redu:

1. stroški izvršilnega postopka;
2. davek na dodano vrednost oz. davek na promet nepremičnine in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino preživljalca, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto.
4. terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena.

Upniki pod točko 4. se poplačajo po vrsti, kot so pridobili zastavno pravico (hipoteko) ali zemljiški dolg, oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v zemljiški knjigi. Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju z njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča za njihovo popolno poplačilo.

Iz kupnine se upniki poplačajo do višine kupnine. Če znesek dobljen s prodajo ne zadošča za poplačilo vseh upnikov, dolg do nepoplačanih upnikov obstoji naprej.

Prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku pa lahko predlaga katerikoli upnik, ne glede na višino njegove terjatve ali na vrstni red pridobitve morebitne zastavne pravice, pri čemer velja, da lahko vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred upnikom, ki je predlagal izvršbo, predlaga, da sodišče ustavi izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne krije terjatve upnika, ki je izvršbo predlagal. Tak upnik lahko predlaga ustavitev izvršbe v osmih dneh od vročitve odredbe o prodaji.

Vsekakor pa ste lahko pri javni dražbi prisotni tudi sami.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share