temno

Vloga za bivanje v RS

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

na upravni enoti smo oddali vlogo za stalno dovoljene za ženo in hčerko. Pri tem smo priložili dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje za družinske člane (bilanca od s.p-ja za 2019 in sredstva zaslužena iz podjemne pogodbe).

Referentka ki je vodila postopek je zavrnila prošnjo zaradi manjkajočih 14 evrov zadostnih srestev za prezivjanje brez da bi upoštevala sredstva iz podjemne pogodbe (zakon določa da ja).Na zavrnitev smo se pritožili v ministrstvo za notranje zadeve v ljubljani(organ druge stopnje) in po 8 mesecih dobili odgovor da je pritožba utemeljena in ponovili odločbo o zavrnitvi in vrnili postopek na ponovno odločanje s predlogom naj se ugodi prošnji za izdajo stalnega dovoljena. Potem je referentka bila jezna ker smo se protožili v Ljubljano in dejala, da se bo potrudila da bo spet zavrnjena prošnja. Po petih mesecih čakanja,po mojem več časa kot določa zakon 04.06.2020 smo dobilli vabilo naj spet prinesemo dokazila o sredstvih ma zdej išče bilanco za 2019,po kateri imam manj prihodkov zaradi afere o poljskemu mesu (imam okrepčevalnico – kebab). Zanima me zakaj išče novo bilanco če sem vlogo že oddal 2019 in kot piše v zakonu priložil vsa potrebna dokazila o zadostnih srestvih za preživljanje,in druga stopnja potrdila da ona ni dobro seštela. Ali zakon o tujcih določa da se sredstva za preživljanje dokažejo tudi denarnim sredstvim, ki jih ima žena na svojemu bančnemu računu?

ODGOVOR

Spoštovani!

Velja, da mora tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, med drugim imeti tudi zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje zagotovljeno kako drugače. Za zadostna sredstva za preživljanje šteje mesečni znesek najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, izpolnjevanje tega pogoja pa lahko tujec dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo, s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev ter s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini. Med sredstva za preživljanje tako vsekakor šteje tudi dohodek, ki ga ustvarite preko dela na podlagi podjemne pogodbe, kar izhaja tudi iz 2. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 44/18).

V kolikor niste brezposelni in brez premoženja, obveza vaše soproge do vašega preživljanja ne obstaja, zato se njeno premoženje ne upošteva pri ugotavljanju vašega izpolnjevanja pogoja glede zadostnih sredstev za preživljanje, opozarjamo pa, da lahko sredstva, ki se nahajajo na ženinem bančnem računu predstavljajo vajino skupno premoženje in se zato kot taka (v polovični meri) upoštevajo pri oceni vašega premoženjskega stanja. 

Glede presoje poslovnih izkazov vašega s.p.-ja za leto 2019 pa pojasnjujemo, da mora uradna oseba, ki vodi vaš postopek ravnati po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), po katerem velja načelo proste presoje dokazov. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, presodi uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka oziroma odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka, dokazi in dokazna sredstva pa pri ugotavljanju dejanskega stanja niso omejeni. Za ugotovitev dejanskega stanja torej uradna oseba lahko vpogleda tudi v vaše poslovne izkaze la katerokoli koledarsko leto, ne glede na to, kdaj je bila vloga v zadevi vložena. Pri tem pa izpostavljamo, da se imate v postopku pravico izjasniti glede kateregakoli dokaza in kadarkoli tudi dodatno obrazložiti svojo zahtevo ali dodatno pojasniti dejansko stanje. Priporočamo zato, da odstopanja, ki izhajajo iz vaših poslovnih izkazov, za namen ugotovitve pravilnega in resničnega dejanskega stanja, upravnemu organu dodatno pojasnite. 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share