temno

Ali sem upravičena do študijskega dopusta

VPRAŠANJE

Sem pred zaključkom podiplomskega študija in pred pripravo magistrske naloge. Moj podiplomski študij nima veze z mojo trenutno zaposlitvijo in študiram po svoji lastni iniciativi (ne delodajalčevi). Ali sem upravičena do študijskega dopusta za pripravo magistrske naloge in koliko dni takšnega dopusta mi pripada?

ODGOVOR

Kar se tiče izobraževanja delavcev v delodajalčevo korist velja, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti. Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira. Trajanje in potek izobraževanja ter pravice pogodbenih strank med izobraževanjem in po njem se določijo s pogodbo o izobraževanju oziroma s kolektivno pogodbo.

Tudi, kadar se delavec izobražuje na lastno pobudo in v lastno korist (torej ne delodajalčevo, saj bo ta v mnogih primerih moral delavcu ob plači izplačati tudi dodatek za višjo izobrazbo) velja, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov. Če s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali posebno pogodbo o izobraževanju ta pravica ni podrobneje določena, ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite. Odsotnost je plačana le če se delavec izobražuje v korist delodajalca.

V vašem konkretnem primeru vam mora delodajalec odobriti odsotnost z dela najmanj za dan zagovora magistrske naloge. Primerno bi bilo tudi, da vam omogoči nekaj dni za pripravo na zagovor (v kar, če s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali posebno pogodbo o izobraževanju ni posebej določeno, ni zavezan), opozoriti pa gre,da priprava (pisanje) magistrske naloge ne predstavlja priprave na zagovor magistrske naloge in vam delodajalec zato za namen pisanja magistrske naloge odsotnosti z delani dolžan zagotoviti.

Svetujemo pa vam, da skušate delodajalca prepričati, da je vaš podiplomski študij in višanje vaše izobrazbe tudi v njegovo korist, saj boste v tem primeru opravičeni do plačane odsotnosti z dela, tudi med časom priprave magistrske naloge.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share