pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Plačilni nalog za dva prekrška hkrati

Plačilni nalog za dva prekrška hkrati

Kazensko pravo |

VPRAŠANJE

Prejel sem plačilni nalog za dva prekrška – vožnjo pod vplivom alkohola in pa za pobeg s kraja dejanja. Za prvi prekršek priznavam, da sem kriv, nisem pa pobegnil s kraja dejanja. Plačilni nalog je za oba prekrška hkrati. Za prvi prekršek bi plačal polovičko (v osmih dneh), za drugega pa bi se pritožil. Ali je to možno oz., če se pritožim zoper plačilni nalog za drugi prekršek, ali bom za prvi prekršek še lahko plačal samo polovičko?


ODGOVOR

Spoštovani!

V kolikor zoper plačilni nalog ne bi vložili zahteve za sodno varstvo, bi bili na podlagi prvega odstavka 57. c člena Zakona o prekrških – 1 (Ur. l. RS, št. 29/2011) v osmih dneh upravičeni plačati le polovico celotne izrečene globe za oba prekrška, saj se izrečena globa oziroma plačilni nalog nanaša na oba prekrška. Če se strinjate le s plačilom globe za prvi prekršek, vam svetujemo, da vložite zahtevo za sodno varstvo zoper (celotni) plačilni nalog in v zahtevi navedite, da se s sankcijo za prvi prekršek strinjate, glede drugega prekrška pa podajte svojo obrambo. Sodišče bo opravilo obravnavo in šele, ko bo o zadevi pravnomočno odločeno, bo pričel teči osem dnevni rok za upravičenje do plačila le polovice izrečene globe.