pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zastaranje prekrška zoper JRM

Zastaranje prekrška zoper JRM

Kazensko pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me po kakšnem času zastara prekršek zoper JRM,po koliko letih od storitve oz.po koliko letih od obsodbe in po kakšnem času zastara kaznivo dejanje goljufije za katero sem bil kaznovan 1 leto pogojno. Enako vprašanje sem zastavil že 28.1.09 in nisem prejel odgovora. Prosim,da mi tokrat odgovorite.

L.P.


ODGOVOR

Prekršek zoper javni red in mir zastara po dveh letih od storitve pri čemer zastaranje pretrga vsako dejanje organa ki je pristojen za postopek. Ne glede na ravnanje organa pa prekršek zastara v štirih letih od storitve. V kolikor pred potekom zgornjega roka postane pravnomočna odločba o prekršku, zastara izvršitev sankcije v dveh letih oz. v primeru pretrganja najkasneje v štirih letih od pravnomočnosti odločbe s katero je bila naložena sankcija.Kaznivo dejanje goljufije zastara najkasneje v 20 letih od storitve

Odvetniška pisarna Carmen Dobnik in odvetniki