pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Odškodnina oz. povrnitev stroškov po oprostilni sodbi

Odškodnina oz. povrnitev stroškov po oprostilni sodbi

Kazensko pravo |

VPRAŠANJE

Po krivem sem bila obdolžena, a je trajalo kar nekaj (prestavljenih) obravnav preden sem dobila oprostilno sodbo. Imam majhnega dojenčka, sem samohranilka, brez šoferskega izpita-tako, da mi ni bilo lahko prihajati na drug konec SLO, tudi glede nastalih stroškov ne!

Kako do povrnitve stroškov? Kateri stroški se povrnejo? Ali vložiti odškodninski zahtevek-kako to poteka,kje)?


ODGOVOR

Stroški kazenskega postopka so:

 1) stroški za priče in za ogled ter nagrada in stroški za izvedence, tolmače in strokovnjake;

 2) vozni stroški za obdolženca;

 3) izdatki za privedbo obdolženca oziroma tistega, ki mu je bila vzeta prostost;

 4) vozni in potni stroški uradnih oseb;

 5) stroški za zdravljenje obdolženca, dokler je v priporu in stroški poroda;

 6) povprečnina

 7) nagrada in potrebni izdatki zagovornika, potrebni izdatki zasebnega tožilca in oškodovanca kot tožilca ter njunih zastopnikov in pa nagrada in potrebni izdatki njihovih pooblaščencev; 

8) potrebni izdatki oškodovanca in njegovega zakonskega zastopnika ter nagrada in potrebni izdatki njegovega pooblaščenca.

 Glede postopka pa: V kolikor o stroških ni odločilo že sodišče samo, se zahtevek poda pri sodišču, ki je izdalo prvostopenjsko sodbo. Zahtevek, v katerem se natančno popišejo stroški o katerih sodišče ni odločilo (v vašem primeru vozni stroški), je potrebno vložiti v roku 3 mesecev od pravnomočnosti sodbe.