pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Sončni kolektorji in gradbeno dovoljenje

Sončni kolektorji in gradbeno dovoljenje

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

Na poslovni objekt bi rad montiral sončne kolektorje za proizvodnjo električne energije z nazivno močjo 100 kW, zato me zanima, če moram za to pridobiti gradbeno dovoljenje?


ODGOVOR

Uredba o energetski infrastrukturi določa, da se šteje gradnja takšnih naprav kot investicijsko-vzdrževalna dela. Za ta dela pa v skladu s Zakonom o graditvi objektov ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Kljub temu pa morajo biti za gradnjo izpolnjeni naslednji pogoji, ki so določeni v 23.a členu Uredbe:

investitor mora imeti izkazano pravico graditi na nepremičnini, gradnja ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom, pred gradnjo se mora izdelati statična presoja objekta, na katerem se gradi, izdelati se mora presoja požarne varnosti objekta in presoja o zaščiti pred strelami in hrupom, pridobiti pa je potrebno tudi soglasja pristojnih organov, če se z gradnjo posega v varovalne pasove objektov oziroma na varovalna območja. Za izpolnitev teh pogojev mora poskrbeti investitor pred gradnjo, zahtevi za priklop naprave v električno omrežje, ki jo vloži pri sistemskem operaterju pa mora investitor priložiti izjavo o izpolnjevanju teh pogojev, ki je na predpisanem obrazcu (http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-075-04122-OB~P001-0000.PDF).