pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zamenjava ogrevanja v večstanovanjskem bloku

Zamenjava ogrevanja v večstanovanjskem bloku

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

V večstanovanjskem bloku bi radi zamenjali način ogrevanja, in sicer bi prešli z ogrevanja na kurilno olje na ogrevanje z zemeljskim plinom. Zamenjati bi morali zato peč v kurilnici in do bloka zgraditi priključek s plinovodnega omrežja.

Zanima me, če za takšen poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje?


ODGOVOR

Uredba o objektih glede na zahtevnost določa, da se šteje priključek na distribucijsko plinovodno omrežje za enostaven objekt, ki ga lahko zgradite brez gradbenega dovoljenja. Za gradnjo na zemljiščih, kjer bo potekal priključek, mora imeti investitor izkazano pravico graditi, gradnjo priključka mora dovoljevati tudi prostorski akt, pridobiti pa si mora tudi soglasje za priključitev od upravljavca plinovodnega omrežja. Zamenjava peči se šteje za investicijsko-vzdrževalna dela, za katera v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Uredbo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.