temno

Kredit z fiksno obrestno mero

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Hipotetično: vzamem kredit na banki NOM (fiksno obrestno mero npr. 7 %). Ali banka JAMČI, da bodo te obresti ostale enake v primeru inflacije v dvomestnem številu?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani! 

Spodaj pošiljam odgovor Banke Slovenije na vaše vprašanje o fiksni obrestni meri.

 Lepo pozdravljeni,

Simon Prepadnikg:

040 491 741————————————

Odgovor Banke Slovenije

Sporočamo vam odgovor na vaše vprašanje , ali lahko banka spremeni nominalno fiksno obrestno mero pri kreditnih pogodbah v primeru hiperinflacije na evroobmočju.

Prvič, že pogodba sama lahko vsebuje revolorizacijsko klavzulo, ki določa, v kakšnih okoliščinah lahko banka spremeni obrestno mero. Če taka klavzula omogoča uskladitev z rastjo cen oziroma drug način revalorizacije, je odstop od začetno določene mere dopusten že na podlagi te določbe v pogodbi.Če v pogodbi sami ni določena nikakršna revalorizacija, banka sama enostransko ne sme spremeniti obrestne mere, saj slednja predstavlja bistveno sestavino kreditne pogodbe. O njeni spremembi lahko stranki odločata samo sporazumno.

Za potrošniške kreditne pogodbe Zakon o varstvu potrošnikov v 24. členu še dodatno potrjuje to splošno pravilo obligacijskega prava, ki določbo, s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje, šteje za nepošten in posledično ničen pogodbeni pogoj.Banka pa v takem primeru lahko sklicuje na 112. čl. Obligacijskega zakonika (Ur. 1. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju "OZ"), ki govori o razvezi ali spremembi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. Ta člen določa, da lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe. in sicer takrat, ko nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanje pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je. Četrti odstavek istega člena določa, da se pogodba ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.Vprašanje, ali hiperinflacija šteje za tako spremenjene okoliščine, ki opravičujejo spremembo ali razvezo pogodbe po 112. členu OZ, pa bi moralo o konkretnem sporu med banko in stranko reševati pristojno sodišče. Banka Slovenije namreč ni pristojna odločati o tem vprašanju.

BANKA SLOVENIJE————————————

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share