temno

Delnica in obveznica

VPRAŠANJE

Kakšna je razlika med delnico in obveznico?

ODGOVOR

Delnica

Lastniški vrednostni papir, kar pomeni da daje imetniku lastniško pravico, Imetnik delnice ima pravicoo dločanja o poslovanju družbe in sicer v relativni višini svojegalastništva. Druge pravice, ki jih ima delničar, so pravica dosorazmernega deleža v dobičku (dividenda), pravica do ustreznega deleža v likvidacijski masi ob morebitnem stečaju podjetja in pravica do prednostnega nakupa ob morebitnem povečanju kapitala oziroma novi izdaji delnic.

Obveznica

Dolžniški vrednostni papir in je najbolj pogosta dolgoročna oblika naložbe.Izdajatelj obveznice je po vsebini posjilojemalec, kupec pa posojilodajalec. Značilnost obveznice je da njihov imetnik dobi zadobo do dospelosti obveznice redno izplačane kupone z vnaprej določeno obrestno mero. Ob dospetju se vse obveznice izplačajo v nominalni vrednosti (začetni vložek).Glavna značilnost, ki razlikuje obveznice od delnic, je v tem, da lastnik oziroma imetnik nima možnosti soodločanja pri poslovanju podjetja, ima pa obljubo izdajatelja, da mu bo ob zapadlosti oziroma roku obveznice izplačal glavnico, v obdobju med izdajo in dospetjem pa tudi obresti,kot nadomestilo za posojena sredstva.

Nudimo vam izdelavo portfelja vrednostnih papirjev (delnic, obveznic), kjer vam pomagamo pri odpiranju trgovalnega računa za vrednostne papirje z minimalnimi stroški.Svetujemo vam, katere delnice oziroma obveznice lahko kupite, kako naj kreirate svoj portfelj, da bo donos portfelja vedno pozitiven na daljše časovnoobdobje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share