pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Podaljšanje delovne pogodbe za določen čas

Podaljšanje delovne pogodbe za določen čas

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me, kako je s sklepanjem pogodb za določen čas oziroma njihovim podaljševanjem. Sklenjeno imam namreč pogodbo za določen čas in mi delodajalec ponuja, da delovno razmerje podaljšava s sklenitvijo nove pogodbe za določen čas.


ODGOVOR

Spoštovani!

Razen če gre za malega delodajalca, za katere omejitve ne veljajo, je pogodbo o zaposlitvi za določen možno skleniti le v primerih naštetih v zakonu (npr. izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg dela…).

Glede veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas pa velja, da je veriženje možno, vendar le, če gre za isto delo, neprekinjen čas trajanja »verige pogodb« pa je (razen v primerih, ki jih določa zakon – npr. projektno delo lahko traja ves čas trajanja projekta, a se le s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi, kaj se šteje za projektno delo) omejen na dve leti. Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas, trimesečna ali krajša prekinitev »verige pogodb« pa ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas.