pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali mi pripada polovični ali celotni regres?

Ali mi pripada polovični ali celotni regres?

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Zaposlen sem za polovični delovni čas. Zanima me, ali sem upravičen do celotnega regresa ali le do polovičnega regresa za letni dopust.


ODGOVOR

Spoštovani!

Vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta je delodajalec dolžan izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in sicer najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta (s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta). Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, pa ima pravico do izrabe le sorazmernega dela regresa.

Najnižja višina polnega regresa je torej višina minimalne plače. Vendar pa to velja le, če delavec dela polni delovni čas. Če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, ima (razen v primerih, ko dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu) pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Višina regresa je torej odvisna tako od pravice letnega dopusta, vezano na dolžino le tega, kot od tega ali delavec dela polni delovni čas, ali krajši delovni čas od polnega.

Če delate polovični delovni čas, ste upravičeni le do polovičnega regresa.