pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Kako odpustim slabega delavca?

Kako odpustim slabega delavca?

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Delavec ne opravlja svojega dela kot bi moral. Z njegovim delom nisem zadovoljen, na kar sem ga tudi večkrat opozoril. Rad bi ga odpustil. Kako naj to storim?


ODGOVOR

Spoštovani!

Če delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov ali če dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, mu lahko podate redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Pomembno je, da je odpoved podana najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga za odpoved. Pred odpovedjo morate delavca pisno seznaniti z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od vas neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogočite. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po elektronski poti na delavčev morebitni službeni elektronski naslov.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti izraženi v pisni obliki. V odpovedi morate pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved ter delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve (velja pa, da napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavca).

Odpoved delavcu lahko vročite osebno v delovnih prostorih. Delavec, ki se mu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžan prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena tudi, če vročitev odkloni, a je v tem primeru dokazno breme o vročitvi oziroma odklonitvi vročitve na vas. Priporočamo zato, da vročitev opravite v prisotnosti priče.

V kolikor osebna vročitev v delovnih prostorih ne bi bila možna, mu lahko odpoved vročite preko priporočene pošiljke s povratnico, ki jo pošljete na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi (razen če vam delavec naknadno ni pisno sporočil drug naslov). Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti je delavec upravičen tudi do odpovednega roka, katerega dolžina je odvisna od dobe zaposlitve pri vas. Razen če bi nameravali delavcu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi (za npr. drugo delovno mesto) pa morate pred pričetkom teka odpovednega roka o odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvestiti tudi zavod za zaposlovanje.