pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Obvestilo stranke na osebni naslov

Obvestilo stranke na osebni naslov

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Na svoj domači naslov sem prejel obvestilo stranke naše firme oz. njenega odvetnika. Vsebinsko se obvestilo nanaša na firmo in ne na mene osebno, čeprav je naslovljena na mene. Pošiljka je bila poslana priporočeno in sem jo prevzel, glede na to, daje bila poslana meni osebno in ne firmi, pa ne vem, ali naj nanjo sploh odgovorim.


ODGOVOR

Spoštovani!

Nikjer v zakonodaji ni izrecno določeno, kako ravnati v primeru kot je vaš. V kolikor ste zakoniti zastopnik oz. direktor družbe vi in ste se z obvestilom oz. vsebino obvestila seznanili (glede na to, da vam je bilo obvestilo poslano priporočeno, je to dokazljivo), vam svetujemo, da na obvestilo oz. dopis odgovorite. Ne morete se namreč sklicevati na to, da družba (oz. poslovodstvo družbe) z vsebino obvestila ni bila seznanjena. V odgovoru pa vseeno izpostavite, da so vam obvestil poslali na napačni naslov in da naj bodo v bodoče glede tega bol pazljivi.

Po drugi strani, pa se vam v primeru, da obvestilo ne bi bilo poslano po priporočeni pošti, na obvestilo ne bi bilo potrebno odzvati.

Za več informacij ali obširnejšo razlago nas lahko pokličete na naš svetovalni telefon.