pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Najemodajalečeva pravica vstopa v stanovanje

Najemodajalečeva pravica vstopa v stanovanje

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Najemodajalec je prejšnji teden vstopil v stanovanje, ki nam ga oddaja v najem. O tem nas je sicer predhodno seznanil, nas pa ob vstopu ni bilo doma. Dejal je, da je želel le preveriti ali na stanovanju ni bila povzročena kakšna škoda, sedaj pa vidimo, da je dejansko prebrskal celo stanovanje in naše osebne stvari. To se je kasneje še ponovilo. Kaj naj storimo?

ODGOVOR

Spoštovani!
 
Najemodajalec ima sicer pravico dvakrat letno (ob seznanitvi najemnika) vstopiti v stanovanje, a to le z namenom, da preveri pravilnost uporabe oddanega stanovanja. Nikakor pa nima pravice pregledovati osebnih stvari najemnika ali drugače poseči v najemnikovo zasebnost. Najemodajalčevo ravnanje, kot ga opisujete je torej nezakonito in protipravno, za kar se lahko med drugim poslužite tudi tožbe zoper najemodajalca. Priporočamo pa, da se predhodno o zadevi z
najemodajalcem pogovorite.
 
Pravnoformalno kot najemnik po 27. čl. Stvarnopravnega zakonika (SPZ) štejete za nelastniškega posestnika stvari (stanovanja) tj. osebo, ki ima dejansko in neposredno oblast nad stvarjo. Kot (nelastniški) posestnik (najemnik) lahko za čas trajanja najemnega razmerja od kogarkoli (tudi od lastnika stanovanja oz. najemodajalca) zahtevate prenehanje motenja posesti. V kolikor se z lastnikom ne uspete dogovoriti o vaših pravicah po mirni poti, ste po 32. čl. SPZ upravičeni zahtevati sodno varstvo pred motenjem posesti v tridesetih dneh od dneva, ko ste izvedeli za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo.