Splošni pogoji Registracije, varovanja zasebnosti in uporabe spletnih strani

 1. Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe in jih bo spoštoval.
 2. Splošni pogoji registracije in uporabe se nanašajo na spletne strani: www.pravninasveti.si, www.davcninasveti.si (v nadaljevanju: Portali) in se nanašajo na vse oblike interaktivne komunikacije. 
 3. Podjetje INVITA d.o.o. (v nadaljevanju: Ponudnik) je lastnik in upravitelj Portalov in ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izraženih na Portalih. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.
 4. Ponudnik ne prevzema posredne ali neposredne odgovornosti za morebitne nepravilne ali napačne nasvete, ki so objavljeni na Portalih. Ponudnik jamči, da bo nudil nasvete v skladu s svojim strokovnim znanjem glede na razpoložljive podatke, razkrite s strani uporabnika. 
  Pravni nasvet je zgolj informativne narave in ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, tako neposredno kot posredno, ker je uporabnik upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve. 
 5. Ponudnik si prilašča pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, ki jih smatra za neprimerne. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in naznanitev pristojnim organom. Svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.
 6. Ponudnik prepoveduje uporabo besed in besednih zvez, tako neposrednih kot posrednih, ki žalijo ali pozivajo h kakršni koli obliki nestrpnosti. Prav tako si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen, ki žalijo, pozivajo k nestrpnosti, oglašujejo, so prekomerno obsceni ali so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Uporabnik prav tako ne sme objavljati propagandnih in oglaševalskih vsebin. Uporabniku je tudi prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje določil uporabnik nosi polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.
 7. Uporabnik, ki uredništvu posreduje vsebine, se strinja s prenosom svojih avtorskih, tako materialnih kot nematerialnih pravic na Ponudnika. Ob tem dovoljuje njihovo uporabo in trajno rabo za javne namene v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskani.
 8. Pravni nasveti so avtorsko delo s strani Ponudnika in ga lahko s prikrivanjem identifikacijskih znakov uporabnika uporablja v komercialne namene.  Uporabnik ga lahko uporablja neomejeno v nekomercialne namene.  Vsaka komercialna raba s strani uporabnika pomeni kršitev avtorskih pravic.  Njihovo reproduciranje ali uporaba v celoti ali po delih za namene tretjih oseb, je prepovedana brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Ponudnika. Ponudnik uporabnikom za svoje namene dovoljuje razpolaganje z vsebinami, ki so jih uporabniki kupili preko servisa na Portalih.
 9. Ponudnik si pridržuje pravico, da ne bo zagotavljala neprestanega servisa in dostopa do vsebin, če zmožnosti tega ne bodo dopuščale.
 10. Vsebine, objavljene v določenih rubrikah na Portalih, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.
 11. Uporabnik lahko registracijo izvede le za samega sebe. Registracija tretjih oseb brez njihovega privoljenja je prepovedana, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo. V primeru sporov bo Ponudnik vse potrebne podatke posredovala organu pregona ali sodišču in sprejela potrebne ukrepe zoper kršitelja.
 12. Uporabnik je sam dolžan zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev na Portalih. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema in škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega osebnega imena in gesla, je odgovoren uporabnik, ki nosi polno materialno, moralno in kazensko odgovornost.
 13. Uporabnik Portalov v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo.
 14. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 15. Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na Portalih predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Portalov iz naslova iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno.
 16. Ponudnik sme te splošne pogoje kakor tudi cene, ponudbo, ter vsebino storitev Pravni nasvet, kadar koli enostransko spremeniti v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji, brez vnaprešnje najave oziroma opozorila.
 17. Sklenjena pogodba bo shranjena pri nas in vam jo lahko posredujemo po elektronski pošti, če to željo izrazite pismeno na naš elektronski naslov info@pravninasveti.si.