temno

Vzpostavitev etažne lastnine na večstanovanjski stavbi

VPRAŠANJE

Spoštovani, živimo v večstanovanjski stavbi, v kateri so stanovanja sicer ločena (tri družine, vsaka ima svoje stanovanje), a je celotna stavba v solastnini nas vseh.

Rada bi, da se stavba etažno razdeli in da bo vsako stanovanje tudi pravno ločeno in da bi stanovanje, v katerem živi naša družina pripadalo le nama z možem. Ali je to možno, ker drugi stanovalci niso za to, da bi se stavba razdelila.

ODGOVOR

Spoštovani!
 
 Na stavbi je mogoče vzpostaviti etažno lastnino tudi le za en del stavbe oz. samostojni posamezni del (stanovanje), na katerem bi vidva z možem pridobila izključno lastninsko pravico, preostal del stavbe pa ostane v solastnini ostalih dosedanjih solastnikov. Vendar pa je to možno le, pod pogojem, da je na stavbi nastala etažna lastnina pred 1. januarjem 2003, pa v zemljiški knjigi še ni bila vpisana na stavbi kot celoti. Pri tem se šteje ta pogoj kot izpolnjen, če je bila pred tem datumom pridobljena etažna lastnina na posameznem delu v etažni lastnini ali če je pred tem datumom nastal pravni naslov, s katerim se izkazuje pravni temelj pridobitve ali prenosa lastninske pravice na posameznem delu stavbe in da bodisi:
–      stavba še ni vpisana v zemljiški knjigi (zunajknjižna etažna lastnina),
–      stavba še ni vpisana v zemljiški knjigi, pri zemljiški parceli, na kateri stoji stavba (nepremičnina kot celota) pa je vpisana solastnina v korist lastnikov po idealnih deležih, če so se prenosi lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiški knjigi evidentirali z vpisom solastninske pravice na nepremičnini kot celoti (navidezna solastnina),
–      je stavba že vpisana v zemljiški knjigi, vendar v zemljiški knjigi niso vpisani vsi posamezni ali skupni deli stavbe ali niso vpisani idealni deleži solastnine na skupnih delih stavbe (nedokončana etažna lastnina).
 
Na nepravdno sodišče, kjer nepremičnina leži je potrebno vložiti predlog za vzpostavitev etažne lastnine in predlagati kako naj se stavba razdeli. Potrebno je opredeliti del stavbe na katerem zahtevate vzpostavitev etažne lastnine in utemeljiti svoje lastništvo bodisi na listinskem pravnem naslovu (pogodbi, sodbi, odločbi ipd.), bodisi na temelju priposestvovanja. Postopek in vzpostavitev etažne lastnine (tudi le na enem posameznem delu stavbe) je mogoč četudi ostali solastniki s tem ne bi soglašali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share