temno

Priposestvovanje

VPRAŠANJE

Imam dve sestri in brata. Moj oče je tik pred smrtjo, leta 1950, uradno prepisal vso zemljišče cca 3 hektarje na nas otroke, vsakemu do 1/4. Takrat sem bil star dve leti. Oče je imel to kmetijo že preden se je poročil z našo materjo, njej ni pripadalo ničesar, razen preživljanje do smrti. Sestre so kmalu odšle od doma. Brat si je zraven obstoječe hiše, ki smo jo imeli, odpisal parcelo in si sezidal novo hišo. Tudi sam sem si malo kasneje, pred 35-timi leti, blizu stare hiše sezidal novo nadomestno, vendar se s sestrama nikoli nismo dogovarjali glede razdelitve zemljišča in hiša še ni vrisana v zemljiški knjigi. Mama je vse do smrti živela pri meni, kmetijska zemljišča sem vse skozi obdeloval skupaj s svojimi otroci. Sestre se 50 let niso zmenile za zemljo, niti niso nasprotovale, da jo obdelujem ali karkoli počnem.

Zanima me koliko jim pripada. Je pa več parcel, brat si je svoje že odpisal, tudi sestri so se tedaj strinjali. Jaz še pa s sestrami nimam rešeno. Vse skozi sem katastrski dohodek plačeval jaz. Na lastništvu parcel sem zapisan kot ½ uživalec, sestri pa vsaki po ¼ uživalnega deleža. Zanima me, če jim po vseh teh letih pripada isto kot meni, oziroma tolikšen delež kot je zapisan v evidenci, ki so jo poslali po popisu in kdo odloča katero parcelo bo kdo imel, ali ima vpliv na razdelitev vrednost zemljišč ali površina.

ODGOVOR

Spoštovani, 

V zvezi z vašimi vprašanji bi potrebovali še odgovore na podvprašanja, pa vendar vam odgovarjamo na podlagi tega, kar ste nam posredovali.

Trenutno veljavna zakonodaja (Stvarno pravni zakonik  – SPZ) določa, da če nekdo (graditelj) s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske pravice, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten ). Torej, če poenostavimo – zahteva lahko povrnitev vlaganj. Lastnik in graditelj se lahko dogovorita, da na nepremičnini nastane solastnina. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo.

V vašem primeru pa se ne bi uporabljala trenutno veljavna zakonodaja, temveč zakonodaja, ki je veljala v času, ko ste prejeli v last nepremičnino in pričeli s potrebnimi vlaganji.  Zakonodaja, ki je veljala pred SPZ, je  namreč za vas tudi bistveno ugodnejša, saj v nasprotju z trenutno veljavno zakonodajo določa možnosti pridobitve (so) ali lastninske pravice.

ZTLR določa, da vlaganja v lastno nepremičnino nimajo stvarnopravnih posledic, vlaganja v tujo nepremičnino pa samo v posebej določenih primerih. Možna je pridobitev (so) lastninske pravice na tuji stvari s spojitvijo (23. čl. ZTLR) ali z gradnjo na tujem zemljišču (24. čl .do 26.čl. ZTLR), če tako nastane nova stvar. 21. člen ZTLR določa načine pridobitve lastninske pravice po samem zakonu. Med njimi so tudi ustvaritev nove stvari, spojitev in pomešanje.  

Najprej je torej potrebno pregledati, kateri zakon je veljal v času izvedbe vaših del (ZTLR – Zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ali ODZ – Obči državljanski zakonik). Navedena zakonika bosta namreč materialna podlaga za presojo, v primeru spora. Natančno je potrebno preveriti tudi, če je šlo za spojitev ali za gradnjo na tujem zemljišču in je tako nastala nova stvar. Na podlagi navedenega ste torej lahko upravičeni do tega, da pridobite lastnino v celoti oziroma povečane dosedanje solastnega deleža, ki ga že imate. 

Sprememba solastninskega deleža namreč pomeni prenos lastninske pravice od enega solastnika na drugega, o čemer mora obstajati dogovor solastnikov (napisali sicer ste, da sestri vašim posegom nista nasprotovali). Tudi za povečanje solastninskega deleža mora obstajati ena od pravnih podlag, ki sta jih ali ODZ ali ZTLR predpisovala za pridobitev lastninske pravice, to je zakon, pravni posel ali dedovanje. 21. člen ZTLR določa načine pridobitve lastninske pravice po samem zakonu. Med njimi so tudi ustvaritev nove stvari, spojitev in pomešanje.  Kot novo stvar je mogoče opredeliti stvar le v primeru, kadar je izkazana njena istovetnost in jo je mogoče ločiti od vseh drugih stvari, samo povečanje vrednosti nepremičnine ne zadostuje. 

Vsekakor vam svetujemo, da se najprej pogovorite s sestrama in poskušate na miren način urediti solastniška razmerja (s pravnim poslom – ustrezno pogodbo). V kolikor to ne bo mogoče, pa lahko vložite ustrezno tožbo in sicer kot navedeno imate dve možnosti, prva je ta, da zahtevate povrnitev vlaganj (paziti morate na zastaralne roke), druga možnost pa je, da tožite na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila,v kolikor so seveda podani pogoji za to.

Želimo vam veliko uspehov in vas lepo pozdravljamo. 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share