temno

Prepozna prijava terjatve v osebni stečaj

VPRAŠANJE

Dolžnica (s.p.) zoper katero sem vložil izvršbo je šla v osebni stečaj. Izvršilni postopek je sodišče ustavilo. Svoje terjatve sem prijavil v postopek osebnega stečaja, a šele po preteku 3 mesečnega roka od objave začetka postopka osebnega stečaja. Kaj storiti? Ali mi bodo terjatve zaradi prepozne prijave propadle?

ODGOVOR

Spoštovani!

 

Načeloma velja, da upnikova zamuda s prijavo terjatve v stečajni postopek, ki se vodi zoper dolžnika, pomeni izgubo upnikove terjatve. Vendar pa to velja le, če je dolžnik pravna oseba. Če je stečajni dolžnik fizična oseba (tudi s.p.), upnikova terjatev ne preneha in se, če jo stečajni upravitelj pred izdelavo razdelitvenega načrta prizna, upošteva pri razdelitvi razdelitvene mase (glej 3. točka drugega odstavka 383. člena ZFPPIPP). V kolikor  razdelitvena masa ne bi zadoščala za poplačilo upnikove terjatve, lahko upnik preostanek terjatve uveljavlja proti stečajnemu dolžniku tudi še po koncu stečajnega postopka (382. člen ZFPPIPP).

 

Po drugi strani pa ima dolžnik vse do zaključka postopka osebnega stečaja pravico vložiti predlog za odpust obveznosti. Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve do dolžnika, nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to ali je upnik terjatev v postopek dolžnikovega osebnega stečaja prijavil ali ne. Po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti upnik ne more več sodno zahtevati, da naj mu dolžnik plača terjatev (ali del terjatve), ki je v stečajnem postopku ostala nepoplačana. Dolžnik postane s tem prost svojih starih nepoplačanih dolgov. 

 

Čeprav ste svoje terjatve prijavili po več ko 3 mesecih od začeta postopka dolžničinega osebnega stečaja, bo vaša prijava vseeno upoštevana in terjatve ne bodo izgubljene. Če bodo terjatve priznane do izdelave razdelitvenega načrta, bodo poplačane, v kolikor bo na razpolago dovolj premoženje za poplačilo. Načrt razdelitve bo pripravila stečajna upraviteljica in je glede tega skrb odveč. Nevarnost pa obstaja bodisi v primeru, če terjatve ne bi bile priznane (v tem primeru bo potrebna tožba), bodisi če bi (ali je morda že)  dolžnica do zaključka postopka osebnega stečaja vložila predlog za odpust obveznosti. Predlogu za odpust obveznosti lahko kot upnik ugovarjate in s tem preprečite, da bi vaše terjatve do dolžnice, ki bi eventualno po zaključku postopka osebnega stečaja ostale nepoplačane, postale neiztožljive.

 

Glede priznanja terjatev in glede začetka postopka odpusta obveznosti ste kot upnik obveščeni preko sodnih objav na spletnih straneh AJPES-a. Ažurno torej spremljajte potek postopka na spletnih straneh AJPES-a, saj boste lahko le na ta način pravočasno odreagirali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share