Kako ugotoviti, če je sosed šel v osebni stečaj?

Kako lahko preverim ali je šel v osebni stečaj?
Kako lahko preverim ali je šel v osebni stečaj?

VPRAŠANJE


Pozdravljeni, sosed mi je dolžan večjo vsoto denarja. Izogiba se plačilu. Sumim, da želi v kratkem iti v osebni stečaj.

Kako lahko preverim ali je šel v osebni stečaj?

ODGOVOR


Spoštovani.

V današnjem svetu lahko hitro pride do finančnih težav, zato se lahko opravičeno znajdemo v situaciji, ko razmišljamo o osebnem stečaju. Seveda lahko o tem razmišljajo tudi naši upniki, zato je pomembno vedeti, kako pridemo do takšnih informacij na ustrezen in zakonit način. V nadaljevanju bomo razložili, kako lahko preverite, ali je neka oseba v osebnem stečaju.

Dostop do podatkov preko Ajpes

Za začetek je pomembno poudariti, da so informacije o osebnem stečaju javno dostopne. To pomeni, da lahko vsakdo, ki ima interes, preveri, ali je neka oseba v postopku osebnega stečaja. Najboljši način za to je obisk spletne strani Ajpesa, kjer je mogoče dostopati do registra insolventnosti. V tem registru so zbrane informacije o vseh tekočih in zaključenih stečajnih postopkih na območju Slovenije.

Na spletni strani Ajpes se je potrebno najprej prijaviti oz. registrirati, če tega še niste storili. Nato je potrebno vnesti osebne podatke osebe v iskanje, za katero želite preveriti stanje. Seznam si lahko ustvarite pod razdelkom Uradne objave/Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti z vpisom iskalnih pogojev: Tip postopka:”postopek osebnega stečaja”; Skupina procesnega dejanja:”procesna dejanja v predhodnem postopku”; Tip procesnega dejanja:”oklic o začetku postopka”.

Sorodni prispevki