temno

Zastaranje terjatve iz naslova izbrisa firme

VPRAŠANJE

V letu 2005 je bilo po zakonu o finančnem poslovanje moje podjetje izbrisano.Večino obveznosti je bilo poravnanih, kako naj ugotovim, če se proti meni vodi še kakšen postopek za izterjavo in kakšni so zastaralni roki. 10. 02. 2010, sem prejel sklep da je podjetje, ki je terjalo moje izbrisano podjetje za neplačan račun iz leta 2002, po prenosu terjatev na drugega prvnega naslednika upravičeno izterjati od mene kot zakonitega zastopnika in lastnika izbrisanega podjetja dolgovni znesek.(450,00 EUR)

Zanima me, koliko je zastaralni rok za vročitev zahtevka iz naslova izbrisanih pojetij, in koliko je zastaralni rok za vložitev takšnega zahtevka, ter kako ugotoviti,če je vložen še kje kak zahtevet iz omenjenega naslova, ter katera sodišča so pristojna za reševanje teh zadev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določa, da v primeru izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe:

– zahtevati plačilo njegove obveznosti do te pravne osebe od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih družbenikov na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti,

–  zahtevati povrnitev škode od članov poslovodstva ali organa nadzora izbrisane pravne osebe.

– če je pravna oseba ob njenem prenehanju imela neplačane obveznosti, aktivni družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti.

 Nadalje zakon določa, da zahtevki iz prvega in šestega odstavka tega člena zastarajo v enem letu po objavi izbrisa pravne osebe iz sodnega registra

.Smiselno enako je določal tudi prejšnji zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki se je uporabljal v vašemu primeru.

 Glede na to, da ste navedli, da je bila vaša družba izbrisana v letu 2005, so zahtevki zoper vas zastarali. Predlagamo vam, da tako tudi utemeljite v vašem odgovoru na poziv za plačilo oz. v pritožbi. 

Poleg navedenega pa je bila leta 2007 sprejeta še novela Zakona o finančnem poslovanju podjetij, ki je v prehodnih in končnih določbah v 4. členu 31/2007 določila, da se vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US) – kateri je veljal tudi za vas, v katerih upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike take družbe, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.  

V kolikor bi želeli izvedeti, če se zoper vas vodijo še kakšni postopki, pa vam predlagamo, da pokličete na vložišče oz. napišete dopis na sodišče ali se osebno zglasite na sodišču in prosite za izpis odprtih zadev, ki se vodijo proti vam (pristojno je okrožno sodišče po sedežu vaše družbe). 

Želimo vam veliko sreče in vas lepo pozdravljamo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share