temno

Kot prokurist ne odgovarjate za dolgove podjetja

VPRAŠANJE

Sem prokuristka pri slovenskem podjetju, kateri lastniki so iz Rusije. Ustanovitelj podjetja mi je naročil, da naj si podjetje od njega izposodi precejšnji znesek kot posojilo. Skrbi me, kaj se zgodi s posojilom, npr. v primeru smrti direktorja če ostanem v podjetju kot prokurist samo še jaz? Ti stroški padejo name? Lepo prosim za pojasnilo, kako odgovorna sem za kredite v podjetju. 

ODGOVOR

Spoštovani!
 
Kot prokurist ne odgovarjate za dolgove podjetja. V kolikor bi zaradi insolventnosti družba šla v stečaj, se upniki, ki prijavijo svoje terjatve v stečajnem postopku poplačajo iz stečajne mase (t.j. je iz premoženja v lasti družbe ob začetku stečaja). V kolikor družba nima dovolj premoženja za poplačilo svojih upnikov, ostanejo terjatve upnikov neodplačane.
 
Opozoriti gre, da mora poslovodja družbe ob ugotovitvi insolventnosti upoštevati obveznosti, ki jih za ta primer določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US) ter  najkasneje v treh mesecih od nastanka insolventnosti, v kolikor oceni, da ni pogojev za prisilno poravnavo, tudi predlagati začetek stečajnega postopka. V nasprotnem primeru je na podlagi 42. člena omenjenega zakona odškodninsko odgovoren. Vendar pa te obveznosti veljajo zgolj za poslovodstvo družbe in ne za njene prokuriste. Imenovanje vas v funkcijo poslovodje družbe pa v nobeni situaciji brez vašega soglasja ni možno, tako da zgolj v funkciji prokurista za dolgove podjetja osebno (če ne želite) ne boste odgovorni.   
1 komentar
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share