pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Postopek osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja

Osebni stečaji |

VPRAŠANJE

Zanima me glede osebnega stečaja. Imel sem s.p.. Kako in kaj moram vložiti za prošnjo brezplačno pravno pomoč? 


ODGOVOR

Spoštovani,

Predlog za začetek postopka osebnega stečaja  lahko podate pisno ali pa se zglasite na stečajnem oddelku okrožnega sodišča, na območju katerega imate stalno prebivališče in predlog podate ustno na zapisnik na sodišču.

K predlogu za začetek postopka osebnega stečaja morate priložiti poročilo dolžnika o stanju premoženja, ki mora biti notarsko overjeno (če predlog vložite pisno). Poročilo dolžnika o stanju premoženja lahko podate tudi na naroku na sodišču ali pa na naroku priznate svoj podpis na pisnem poročilu.

Sodišče vas bo na naroku poučilo tudi o pravnih posledicah začetka stečajnega postopka in o možnosti odpusta obveznosti, ki ga lahko predlagate na naroku. Na naroku vas bo sodišče poučilo tudi o možnosti brezplačne pravne pomoči, ki pa v postopku osebnega stečaja obsega le oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Zastopanja in pravnega svetovanja v postopku osebnega stečaja v okviru brezplačne pravne pomoči ni mogoče dobiti, razen v primeru vloženega ugovora proti odpustu obveznosti.