pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Vrstni red poplačila upnikov na javni dražbi

Vrstni red poplačila upnikov na javni dražbi

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me, ali sem lahko prisoten na javni dražbi, na kateri se bo prodala moja polovica hiše za poplačilo mojih dolgov. Kako se bodo poplačali upniki?


ODGOVOR

Spoštovani!

Kot stranka izvršilnega postopka ste lahko prisotni na javni dražbi vaše polovice hiše.

Iz zneska, dobljenega s prodajo nepremičnine se poplačajo po tem vrstnem redu:


1. Stroški izvršilnega postopka;

2. Davek na dodano vrednost oz. davek na promet nepremičnine in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;

3. Terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino preživljalca, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto.

Po poplačilu teh terjatev se poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico (npr. hipotekarni upniki – največkrat banke), terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena. Ti upniki se poplačajo po vrsti, kot so pridobili zastavno pravico (hipoteko) ali zemljiški dolg, oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v zemljiški knjigi. Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju z njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča za njihovo popolno poplačilo.

Iz kupnine pa se upniki poplačajo do višine kupnine – kupec, ki bo kupil nepremičnino na javni dražbi torej ni primoran poplačati vseh upnikov, če znesek dobljen s prodajo ne zadošča za poplačilo vseh upnikov.