pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Neplačilo v verižni kompenzaciji

Neplačilo v verižni kompenzaciji

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Podjetje za finančne storitve A je predlagalo verižni pobot med več pravnimi subjekti s tem, da končnemu upniku v verigi B nakaže terjani znesek zmanjšan za finančno provizijo. Vsi udelezeni v verigi so podpisali predlog za izvedbo verižne kompenzacije in predzadnji C v verigi je podjetju A nakazal, podjetje A pa podjetju B ni nakazalo in s tem krši pogodbo. Naknadno je podjetje A sprožilo stečajni postopek. Predvidevamo, da kapitala nima. Lastnik podjetja A pravi, da se je za stečaj odločil zaradi finančne stiske in je denar zadržal, ker si že 3 mesece ni mogel izplačati plače.

Sprašujemo če lahko uveljavljamo terjatev zoper lastnika (zakonitega zastopnika) podjetja A kot fizične osebe.


ODGOVOR

Spoštovani,

glede na to, da je nad družbo začet stečajni postopek, same terjatve zoper družbenika ne morete uveljavljati, terjatev lahko le prijavite v roku treh mesecev od začetka stečaja v stečajno maso. 

Tudi sicer zoper družbenika terjatve ne bi mogli uveljavljati, saj družbenik za obveznosti družbe ne odgovarjajo, razen v primeru spregleda pravne osebnosti. To pa je v primeru, če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to , da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan, če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov, če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem, če so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, čeprav so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. Spregled pravne osebnosti sicer v praksi le redko kdaj uspe.

Zoper zastopnika (direktorja) družbe pa imate možnost vložiti odškodninsko tožbo, v kolikor vam je zaradi njegovega ravnanja nastala škoda ter kazensko ovadbo, zaradi morebitnega kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, namerne povzročitve stečaja, goljufije…

Želimo vam veliko poslovnih uspehov.