pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zastaralni roki

Zastaralni roki

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me , če so zastarali neplačani računi zapadlost 20.5.2006, 20.9.2005, za komunlne storitve. Tožba je bila vložena 7.7.2006.In še drugo vprašanje kdaj zastarajo sodne poravnave ?

Vljudno prosim za vaš cenjen odgovor in naj ostane naslov in moje ime s priimkom varstvo osebnih podatkov.Zahvaljujem se vašo pomoč in vaše razumevanje, da ne bo nikjer objavljeno razen na moj email.S spoštovanjem !

P.Š. - odgovor bi potrebovala TAKOJ - HVALA.


ODGOVOR

Obveznosti za neplačane terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva, zastarajo v enem letu, zastaranje začne teči naslednje leto po po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo. Tožba je bila vložena pravočasno.Obveznosti iz sodnih poravnav zastarajo v roku 10 let.