pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Stečaj s.p.-ja

Stečaj s.p.-ja

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me kakšen je postopek za stečaj s.p.-ja, kakšni so sploh pogoji da gre s.p. v stečaj in kaj je potrebno za to.


ODGOVOR

Odgovor na vaše vprašanje bi bil preobširen, saj je tematika stečaja s.p. podrobno urejena v Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Na splošno vam lahko pojasnimo le, da je za stečaj s.p. pogoj, da je s.p. bodisi kratkoročno plačilno nesposoben (na kratek rok ni sposoben izpolnjevati zapadlih denarnih obveznosti) ali pa dolgoročno plačilno nesposoben (ko obveznosti s.p. presegajo njegovo premoženje).Za dokazovanje plačilne nesposobnosti navadno zadošča izjava s.p. in nekaj dokazil, ki jih zakon taksativno našteva; med drugim morate predlogu za začetek stečajnega postopka predložiti tudi dokazilo o plačilu sodne takse, kar bi znalo biti problematično v primeru, da je s.p. kratkoročno plačilno nesposoben (zaradi t.i. blokad TRR).