temno

Kaj so vzajemni skladi?

VPRAŠANJE

Kaj so vzajemni skladi, vrednost točke (VEP) in merilo uspešnosti.

ODGOVOR

Je premoženje vlagateljev, vloženo v veliko številorazličnih vrednostnih papirjev – delnice, obveznice, zakladne menice,blagajniške zapise in druge z zakonom dovoljene naložbe.

Celotno premoženje je razdeljeno na enake dele – TOČKE (VEP – vrednost enote premoženja). Vsaka točka vsebuje sorazmerni delež vseh naložb vzajemnega sklada. Lastniki vzajemnega sklada so vlagatelji , ki vanj vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo točke vzajemnega sklada. Vrednost točke (VEP) se spreminja v odvisnosti od spremembe tečajev vrednostnih papirjev, ki so v portfelju vzajemnega sklada.Formula VEP= ČVS / ŠT. ENOT V OBTOKU = čista vrednost sklada deljena z številom enot premoženja v obtoku.

Merilo uspešnosti vzajemnega sklada je rast vrednosti točke – DONOS . Ker vzajemni sklad ni ne fizična ne pravna oseba, ga mora po zakonu upravljati družba za upravljanje (DZU). Cilj upravljanja je povečevanje premoženja vzajemnega sklada in s tem rast premoženja vlagateljev . Oblikuje in upravlja se izključno v korist lastnikov vzajemnega sklada. Vlagatelj lahko točke vzajemnega sklada kadarkoli proda. Vlagatelj lahko vsak dan spremlja vrednost točke vzajemnega sklada v sredstvih javnega obveščanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share