PODROČJE

Družinsko pravo

115 objav

Družinsko pravo ureja družinska razmerja med ljudmi, kot so zakonska zveza, razveza, starševske pravice in obveznosti, skrbništvo nad otroki, preživnina, posvojitve ter druge pravne zadeve, povezane z družinskimi razmerji. Družinsko pravo vključuje tudi zakonodajo, ki se nanaša na nasilje v družini in varstvo otrok.