pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Delitev premoženja

Delitev premoženja

Družinsko pravo |

VPRAŠANJE

Z možem sva bila v zakonu 22 let. Iz neznanega razloga se je na lepem odselil. Pred letom dni sva si zgradila hišo in se tudi dolgoročno zadolžila zanjo.

Kako je v primeru delitve hiše, ali bi morala jaz odkupiti njegovo polovico kljub temu, da je hiša zelo velika in nimam namena odkupit njegov delež. Ali lahko gre hiša v prodajo kljub temu, da izpolnjujem pogodbene obveznosti do banke in sva vsak do ene polovice lastnika hiše?

Mož ima tudi podjetje d.o.o., kako je v primeru ločitve se premoženje podjetja deli (nepremičnina) tudi ob ločitvi, ker sem jaz mu v podjetju pomagala, lastnik podjetja pa je pisan samo on? Jaz nisem pri njemu zaposlena, sem drugje. Vsa ta leta sem mu bila v pomoč pri njegovemu podjetju.

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Spoštovani,

Zakon določa, da solastniki sporazumno določijo način delitve stvari. Če se ne morejo sporazumeti, odloči o načinu delitve sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.

Če se torej hišo da razdeliti v dve ločeni bivanjski enoti, se lahko razdeli na tak način. Če delitev hiše stvari v naravi ni mogoča sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina.

Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da pripada stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče.

Pri delitvi hiše izpolnjevanje obveznosti do banke niso pomembne. Opozarjamo na možnost, da solastnik, ki stvari ne uporablja, da od vas zahteva plačilo uporabnine za njegov solastniški delež.

Ob razpadu skupnosti se deli vse skupno premoženje, kar je tisto premoženje, ki je bilo ustvarjeno z delom v času trajanja skupnosti, torej tudi podjetje samo.