pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Iz s.p. v d.o.o.

Iz s.p. v d.o.o.

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Imam lasten s.p., rada pa bi ustanovila tudi svoj d.o.o.. Ali lahko si lahko kot s.p. posodim denar za ustanovitev lastne družbe? Posojilo bi dala družbi kot vplačilo osnovnega vložka ob ustanovitvi, kasneje pa bi mi ga družba vrnila.


ODGOVOR

Spoštovani!
 
Po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) mora biti osnovni vložek ob ustanovitvi družbe zagotovljen bodisi v denarju, kot stvarni vložek ali pa stvarni prevzem. Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati najmanj € 7500. Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da lahko poslovodja družbe z njimi prosto razpolaga, za vplačila denarnih vložkov pa velja, da morajo biti nakazana na bančni račun. Ob dejstvu, da premoženje s.p.-ja dejansko predstavlja osebno premoženje fizične osebe, ki je ta s.p., "posojilo" s.p. za ustanovitev lastne gospodarske družbe ni možno. Takšno "posojilo" bi se namreč štelo kot vplačilo lastnega premoženja za ustanovitev svoje lastne družbe in ne kot posojilo. Ob tem pa gre pozoriti, da mora družba vseskozi ohranjati najnižji znesek osnovnega kapitala (€ 7500). Če bi želel nekdo dvigniti denar, ki ga je posodil za ustanovitev družbe, bi se torej to lahko štelo oz. knjižilo kot posojilo družbe osebi. ki bi dvignila ta sredstva iz družbe, česar pa (od leta 2016)  lastnik družbe ne sme/ne more storiti.