pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Podatki za obračun plače

Podatki za obračun plače

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me, katere podatke mora vsebovati obračun plače in najkasneje do kdaj mi ga mora delodajalec izročiti. In kaj, če mi plače, ki mi jo je obračunal, še ni izplačal?


ODGOVOR

Spoštovani!

Delodajalec je dolžan izdati delavcu pisni obračun ob vsakem izplačilu za posamezno plačilno obdobje, in sicer najkasneje do konca plačilnega dne; vsebovati mora podatke o plači in nadomestilu plače, o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan, iz pisnega obračuna pa morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu. Ta pisni obračun plač in drugih plačil je verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. V kolikor vam delodajalec obračunane plače ne izplača, lahko na podlagi obračuna neposredno vložite predlog za izvršbo.

Najkasneje do 31. januarja vsako leto mora delodajalec delavcu izdati tudi pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.