pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Premoženje, ki ga ustvarite kot s.p. se deduje

Premoženje, ki ga ustvarite kot s.p. se deduje

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Pokojni mož je imel vse do svoje smrti odprt s.p.. Ali se bo njegovo premoženje, ki ga je imel kot s.p., dedovalo enako kot drugo njegovo premoženje? Kaj je z s.p.-jem po njegovi smrti?

ODGOVOR

Spoštovani!

Premoženje vašega pokojnega moža, ki ga je ustvaril kot s.p. se deduje enako kot preostalo njegovo premoženj, lahko pa se to premoženje lahko tudi uporabi za nadaljevanje poslovanja, če se dediči dogovorijo, kateri od njih bi prevzel nadaljnje poslovanje.

Ko samostojni podjetnik posameznik umre, je potrebno ugotoviti kdo so predvideni dediči in kakšna je vrednost zapustnikovega premoženja, ki se določi na podlagi skrbnega pregleda, popisa in ocene vrednosti. Dediči so do razdelitve premoženja v zapuščinskem postopku nosilci premoženja in tvorijo dediščinsko ali pravno skupnost, kar pomeni, da do delitve skupno upravljajo dediščino in razpolagajo z njo. S. p.  s smrtjo sicer preneha obstajati, ni pa avtomatično izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije. V treh mesecih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju namreč lahko katerikoli od dedičev predloži izjavo, da bo nadaljeval zapustnikovo dejavnost pod zapustnikovim s.p.-jem.

Če ima oseba, ki opravlja svojo dejavnost v organizacijski obliki s.p.-ja več dedičev je priporočljivo, da poskrbi za zastopanje podjetja tudi za primer svoje smrti. Ena izmed možnosti je imenovanje prokurista, ki lahko še vedno zastopa podjetnika oziroma v primeru smrti njegove dediče. Podjetnik pa tudi lahko imenuje posebnega zastopnika za primer svoje smrti, ki bo od trenutka njegove smrti pooblaščen za opravljanje vseh pravnih dejanj, ki sodijo v redno poslovanje njegove dejavnosti.