pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Nujni delež po starih starših

Nujni delež po starih starših

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani,

zanima me če sem upravičen do dela zapuščine mojih starih staršev(po mamini strani) glede na to da so leta 1996 imeli zapuščinsko razpravo in da so tedaj vsi bratje in sestre moje mame odstopili svoj delež večje kmetije mojemu stricu in da sem tedaj bil star 20 let. Moji starši so še živi. So se lahko odpovedal zapuščini tudi v imenu svojih otrok. Do kakšnega deleža sem opravičen, če sploh.

Hvala!


ODGOVOR

Odpoved dediščini po Zakonu o dedovanju ne velja za potomce le v primeru, če je tisti, ki se je odpovedal dediščini, izrecno izjavil, da se odpoveduje le v svojem imenu in ne tudi v imenu potomcev.

Če se je vaša mama odpovedala dedovanju po svojih starših v korist svojega brata in ni posebej navedla, da se odpoveduje le v svojem imenu, potem velja takšna odpoved tudi za vas kot njenega sina.Če pa se vaša mama ni odpovedala dedovanju v korist svojega brata, potem je ona, če je še živa, upravičeno do dedovanja in sicer v primeru, če ni bila sestavljena oporoka, je upravičena do ustreznega deleža, ki se določi glede na to koliko potomcev sta vaša stara starša imela (delež je v tem primeru 1/seštevek vseh otrok, ki sta jih imela).

Če se pa je odpovedala dedovanju le v svojem imenu potem stopite na njeno mesto vi kot njen sin skupaj z morebitnimi preostalimi vašimi brati in sestrami (če jih imate) ter vašim očetom in skupaj dedujete delež, ki bi pripadal vaši mami.