pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zastavitev stvari za zavarovanje poplačila dolga

Zastavitev stvari za zavarovanje poplačila dolga

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Dolžnik mi je za zavarovanje svojega dolga v zastavo izročil
motorno žago. Ali jo lahko v času, ko dolg še ni poravnan žago
uporabljam in ali jo lahko (če dolžnik ne po poravnal dolga) žago
obdržim kot plačilo?

ODGOVOR

Spoštovani!
 
V primeru zastavitve stvari za zavarovanje poplačila dolga velja, da
zastavni upnik zastravljene stvari nima pravice uporabljati
zastavljene stvari ali je izročiti drugemu v rabo ali v zastavo
(podzastava), razen če mu zastavitelj to izrecno dovoli. Če
zastavitelj dovoljenja za rabo zastvnemu upniku ne da, ali če niti ni
sezanjen z dejstvom, da zastavni upnik zastavljeno stvar brez
njegovega dovoljenja uprablja (ali npr. zastvljeno stvar izroči
drugemu v rabo ali v zastavo), zastavni upnik odgovarja tudi za
naključno uničenje ali poškodbo stvari, ki bi se zgodila pri uporabi.
Zastavni upnik pa zastavljene stavri tudi ni upravičen obdržati
namesto polplačila svoje terjatve, razen če se tako dogovori z
zasavniteljem. Zastvljena stvar se v primeru izostanka poplačila, po
izvedenih sodnih postopkih proda na javni dražbi, kupnina pa porabi za
poplačilo terjatve.