POKLIČITE 090 3213

in izberite področje svetovanja:
1 za Pravni nasvet, 2 za Davčni nasvet, 3 za Detektivski nasvet
Vsak dan od 07.00 do 22.00 ure
2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

 • in izberite področje svetovanja:
  • 1 za Pravni nasvet

  • 2 za Davčni nasvet

  • 3 za Detektivski nasvet


 • 95% klicev rešimo takoj
 • večina klicev traja manj kot 3 minute
 • anonimnost zagotovljena
 • 100 % strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!


Prometna nesreča na Hrvaškem

Prometna nesreča na Hrvaškem

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Med dopustom na Hrvaškem sem lani utrpel prometno nesrečo, za katero je bil kriv hrvaški državljan. Bil sem telesno poškodovan, še danes pa trpim tudi duševne bolečine.

Zanima me, ali moram storilca odškodninsko tožiti na Hraškem, ali ga lahko tudi v Sloveniji. Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani!

V obravnavani zadevi gre za spor z mednarodnim elementom, saj se je prometna nesreča zgodila vam kot slovenskemu državljanu, na Hrvaškem. Glede vprašanja pristojnosti sodišča Republike Slovenije v sporih z mednarodnim elementom je v prvem stavku 29. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP določeno, da je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje, kadar je njegova pristojnost v sporu z mednarodnim elementom izrecno določena z zakonom ali z mednarodno pogodbo. Tak zakon je 1. odstavek 55. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - ZMZPP (Ur.l. RS št. 56/99 z dne 13.7.1999). V tem odstavku je določeno, da je v sporih o nepogodbeni odškodninski odgovornosti pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če je bilo na območju RS storjeno škodno dejanje ali če je na ozemlju RS nastopila škodljiva posledica.  V zvezi s tem vprašanjem je bilo na občni seji VSS 19.6.1997 sprejeto pravno mnenje (Pravna mnenja 1/97, stran 14). Iz pravnega mnenja izhaja, da kraj, kjer oškodovanec trpi duševne bolečine, torej kraj nastanka nepremoženjske škode, ni kraj, kjer je nastala škoda, glede na 1. odstavek 55. člena ZMZPP pa tudi ne kot kraj, kjer je nastopila škodljiva posledica. 

V vašem primeru bo za odškodninsko tožbo tako krajevno pristojno sodišče Republike Hrvaške.

 Napišite komentar